Chụp Ảnh Món Ăn – Concept7 CA NV1 (hamburger)

Th6 24, 2018
Món ăn
0 0

 

  1. Thuyết Trình ý tưởng:

Đạt mục tiêu gì:

Hình ảnh ngon mắt,kích thích vị giác người xem

Người dùng là ai, phù hợp đối tượng nào:

    Dành cho mọi lứa tuổi

Truyền tải thông điệp gì

Hamburger không chỉ là đồ ăn nhanh.

Ứớc lượng kết quả đạt được.

Đạt mức trung bình ( 4-5/10 ).

Phong cách
  Thể hiện đơn giản.

  1. Phác Thảo Ý Tưởng

Nói lên được công dụng của sản phẩm.

  1. Giải Pháp Thực Thi

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Setup bối cảnh hơp lí, lựa chọn góc chụp phù hợp,sử dụng ánh sáng và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm

Lựa chọn đồ phối liên quan tới sản phẩm.

  1. Giải Pháp Hậu Kỳ

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

error: Content is protected !!