Chụp Ảnh Đồ Uống – Concept18 CA NV1 (Drink Cherry)

Th7 4, 2018
Món ăn
0 0

 

 

  1. Thuyết Trình ý tưởng:

Đạt mục tiêu gì:

Hình ảnh thể hiện được đặc tính của sản phẩm

Người dùng là ai, phù hợp đối tượng nào:

    Dành cho mọi đối tượng khách hàng.

Truyền tải thông điệp gì

Ly nước trái cây,ngọt lịm và mát lạnh.

Khác biệt đối thủ như thế nào:

Phong cách đơn giản không màu sắc, chỉ tập trung sản phẩm..

Ứớc lượng kết quả đạt được.

Đạt mức trung bình ( 4-5/10 ).

Phong cách
  Thể hiện sự, tinh tế, mới lạ.

  1. Phác Thảo Ý Tưởng

Nói lên được đặc tính sản phẩm, đối tượng sử dụng : mọi lứa tuổi

 

  1. Giải Pháp Thực Thi

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Setup bối cảnh, lựa chọn góc chụp phù hợp,sử dụng ánh sáng và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm

Lựa chọn đồ phối liên quan tới sản phẩm.

  1. Giải Pháp Hậu Kỳ

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

error: Content is protected !!