Chụp Ảnh Sản Phẩm – Concept3 CA NV1 (Bộ Mỹ Phẩm)

Th6 21, 2018
Sản phẩm
0 0

 

 

  1. Thuyết Trình ý tưởng:

Đạt mục tiêu gì:

Hình ảnh thể hiện được chi tiết của sản phẩm

Người dùng là ai, phù hợp đối tượng nào:

    Dành cho đối tượng khách hàng là nữ giới.

Truyền tải thông điệp gì

Làm đẹp và chăm sóc cho làm da

Khác biệt đối thủ như thế nào:

Phong cách đơn giản không màu sắc, chỉ tập trung sản phẩm..

Ứớc lượng kết quả đạt được.

Đạt mức trung bình ( 4-5/10 ).

Phong cách
  Thể hiện sự đơn giản,

  1. Phác Thảo Ý Tưởng

Nói lên được đặc tính và công dụng sản phẩm

 

  1. Giải Pháp Thực Thi

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Setup bối cảnh hơp lí, lựa chọn góc chụp phù hợp,sử dụng ánh sáng và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm

 

  1. Giải Pháp Hậu Kỳ

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

error: Content is protected !!