Chụp ảnh sản phẩm – Concept34 CA NV3 (Quần thể thao)

Th10 3, 2018
Sản phẩm
0 0

  1. THUYẾT TRÌNH Ý TƯỞNG:

Đạt mục tiêu gì?

Hình ảnh thể hiện được chi tiết của sản phẩm.

Người dung là ai, phù hợp đối tượng nào?

Dành cho đối tượng khách hang là nam giới.

Truyền tải thong điệp gì?

Mang đến sự tự nhiên, hài hòa.

Khác biệt đối thủ như thế nào?

Phong cách đơn giản không màu sắc. Chỉ tập trung vào sản phẩm.

Ước lượng kết quả đạt được:

Đạt mức trung bình (4-5/10)

Phong cách:

Thể hiện sự trẻ trung, năng động.

  1. PHÁC THẢO Ý TƯỞNG:

Nói lên được đặc tính và sự năng động của sản phẩm.

  1. GIẢI PHÁP THỰC THI:

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Set up bối cảnh hợp lý, lựa chọn góc chụp phù hợp, sử dụng ánh sang và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm.

  1. GIẢI PHÁP HẬU KỲ:

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

 

 

 

error: Content is protected !!