Chụp Ảnh Sản Phẩm – Concept33 CA NV1 (Tay Cầm Chơi Game)

Th9 27, 2018
Thời trang
0 0

Kết quả hình ảnh cho tay cầm chơi gameKết quả hình ảnh cho tay cầm chơi gameKết quả hình ảnh cho tay cầm chơi gameKết quả hình ảnh cho tay cầm chơi game

  1. Thuyết Trình ý tưởng:

Đạt mục tiêu gì:

Hình ảnh thể hiện được công dụng của sản phẩm

Người dùng là ai, phù hợp đối tượng nào:

    Dành cho mọi đối tượng, chính là nam giới

Truyền tải thông điệp gì

Nói lên sự bền vững,chắc chắn

Khác biệt đối thủ như thế nào:

Phong cách đơn giản không màu sắc, chỉ tập trung sản phẩm..

Ứớc lượng kết quả đạt được.

Đạt mức trung bình ( 4-5/10 ).

Phong cách
  Thể hiện sự chắc chắn,linh hoạt

  1. Phác Thảo Ý Tưởng

Nói lên được đặc tính sản phẩm, đối tượng sử dụng : Đặc biệt là nam giới

  1. Giải Pháp Thực Thi

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Setup bối cảnh hơp lí, lựa chọn góc chụp phù hợp,sử dụng ánh sáng và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm

Lựa chọn đồ phối liên quan tới sản phẩm.

  1. Giải Pháp Hậu Kỳ

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

error: Content is protected !!