Chụp Ảnh Sản Phẩm – Concept36 CA NV3 (Ví da)

Th10 3, 2018
Công ty
0 0

  1. THUYẾT TRÌNH Ý TƯỞNG:

Đạt mục tiêu gì?

Hình ảnh thể hiện được chi tiết của sản phẩm.

Người dung là ai, phù hợp đối tượng nào?

Dành cho đối tượng tiêu dùng.

Truyền tải thong điệp gì?

Mang đến sự phong trần, cá tính.

Khác biệt đối thủ như thế nào?

Phong cách đơn giản không nhiều màu sắc. Chỉ tập trung vào sản phẩm.

Ước lượng kết quả đạt được:

Đạt mức trung bình (7/10)

Phong cách:

Thể hiện nét cá tính.

  1. PHÁC THẢO Ý TƯỞNG:

Nói lên được sự độc đáo và bụi bặm của sản phẩm.

  1. GIẢI PHÁP THỰC THI:

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Set up bối cảnh hợp lý, lựa chọn góc chụp phù hợp, sử dụng ánh sang và căn chỉnh lại bố cục cho sản phẩm.

  1. GIẢI PHÁP HẬU KỲ:

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

 

 

 

error: Content is protected !!