Chụp Ảnh Thời Trang – Concept31 CA NV2 (Free Style)

Th9 25, 2018
Thời trang
0 0

  1. Thuyết Trình ý tưởng:

Đạt mục tiêu gì:

Hình ảnh đẹp mắt,nói lên được sự tự nhiên

Người dùng là ai, phù hợp đối tượng nào:

Dành cho nữ giới

Truyền tải thông điệp gì

Sự ngộ nghĩ đáng yêu của mẫu cùng các trang phục

Ứớc lượng kết quả đạt được.

Đạt mức trung bình ( 4-5/10 ).

Phong cách
 ngộ nghĩnh đáng yêu

  1. Phác Thảo Ý Tưởng

Nói lên được đặc tính của sản phẩm.

  1. Giải Pháp Thực Thi

Sau khi phác thảo xong ý tưởng thì đi vào thực thi từng phần.

Tìm bối cảnh phù hợp, casting diễn viên, lựa chọn góc chụp, tạo dáng để tôn lên được trang phục.

Lựa chọn phụ kiện đi kèm nhằm nổi bật sản phẩm.

  1. Giải Pháp Hậu Kỳ

Chỉnh sửa sau khi có phát sinh thêm yêu cầu.

error: Content is protected !!